Uczelnie w Częstochowie

Akademia Polonijna w Częstochowie
ul. Pułaskiego 4/6; 42-200 Częstochowa;
Politechnika Częstochowska
ul. Dąbrowskiego 69; 42-201 Częstochowa;
Politechnika Częstochowska Wydział Budownictwa
ul. Akademicka 3; 42-200 Częstochowa;
Politechnika Częstochowska Wydział Elektryczny
al. Armii Krajowej 17; 42-200 Częstochowa;
Politechnika Częstochowska Wydział Infrastruktury i Środowiska
ul. Dąbrowskiego 73; 42-201 Częstochowa;
Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania
al. Armii Krajowej 19b; 42-200 Częstochowa;
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
ul. Nadrzeczna 7; 42-200 Częstochowa;
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
ul. 1 Maja 40; 42-200 Częstochowa;